Taistelua

25.6.2018 9.50 | Jouko Vuorenniemi

"Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen.

Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana.
Ef. 6:10-18

Olemme todellisessa sodankäynnissä taistellen ihmisten riippuvuuksia vastaan, mitkä tuhoavat ihmisen. Rakastaen meidän tulee kertoa sekä puhein että teoin ilosanomaa: Parempaa on olemassa kuin antaa itsensä riippuvuuksien vietäväksi. Rehellisesti, kaikki ammattitaito, aito välittäminen ja luottamus Taivaan Isään on lääkkeitä, joiden yhteisvaikutuksella voidaan lähimmäinen irroittaa riippuvuudestaan. Ei ole mitään taikatemppuja vaan tarvitaan kärsivällisyyttä, pettymysten sietoa ja sitoutumista uuteen tapaan elää. Ja  luotetaan, että Taivaan Isä auttaa joka tilanteessa.

Mennään eteenpäin!

 

Jokke