Kortesjärvi on avattu

9.4.2014 9.00 | Markku Mäkinen

Monien vaiheiden ja kartoitusten jälkeen olemme avanneet Kortesjärven kotimme. Yksikkö on kuntouttavan tuetunasumisen koti. Vastaava ohjaana on pitkänlinjan työntekijämme Pirjo Ojamäki. Otamme sinne miehiä, naisia sekä aviopareja. Kuntous sisältää fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen sekä hengellisen kokonaisuuden. Olemme kunnostaneet sekä järjestelleet toimitiloja vastaamaan paremmin tulevia tarpeita. Toivotamme kaikki viranomaiset tervetulleiksi tutustumaan Kortesjärven kotiimme.