IHMISEN KOLMINAISUUDESTA

 

IHMISEN KOLMINAISUUS

Raamattu puhuu ihmisen kolminaisuudesta 1 Tes. 5:23. Tavallisimmin ihminen esitetään kaksinaisena:

Hän on ruumis ja sielu Ps. 31.10 ja Mat 10:28. Sisäinen ja ulkonainen ihminen 2. Kor. 4:16. Sisäinen ja jäsenet / tai mieli ja liha Rom. 7:22-25.

Ruumis on sama kuin ulkonainen ihminen ja tarkoittaa yleensä ihmisen näkyvää osaa tai joskus ihmisen koko syntistä olemusta Rom. 6:6

Jäsenet ja liha ovat ihmisen syntinen luonto Kol. 3.5-9 ja Gal. 5.16:21. Niissä asuu Jumalaa vihaava lihan mieli Rom. 8: 5-7.

Sisäinen ihminen, mieli, sielu ja ihmisen henki ovat ihmisen näkymätön osa. Nämä kaikki ovat ihmisessä turmeltuneita.

Sielu ja henki on vaikea erottaa toisistaan, vain sana tekee sen Hb. 4:12.

Niissä on tunteet esim. murhe sielussa Job. 7:11 ja hengessä Dan. 7:15.

Niistä riippuu elämä. Kuollessaan Ananias heitti henkensä Apt. 5:5 Kuolleeksi luullussa pojassa oli vielä sielu (alkukielen mukaan) Apt. 20:10

Jumala säilyttää olemuksemme nuhteettomana loppuun asti 1 Tes. 5:23-24.

IHMISEN KOLMINAISUUS ON TURMELTUNUT


LIHALLINEN, SIELULLINEN, HENGELLINEN

On sielullisia Juu. 1:19, lihallisia 1 Kor. 3:1-4, ja hengellisiä ihmisiä 1 Kor. 2:15. Kysymys on siitä mikä määrää päätöksissä ja valinnoissa.

Sielullinen mainitaan kerran raamatussa. Hengettömänä hän ei ole uskossa.

Lihallinen uskova, elää " kuin muutkin ihmiset" 1 Kor. 3:3-4. Kortti 43.

Lihallisuus UT. ssa sisältää "vanhan ihmisen" kokonaisuudessaan, ruumiin sielun ja hengen. Ihmisen mieltymykset "vanhassa ihmisessä" ovat jokaisessa erilaisia ja lihallisuus johtaa jakautumisiin seurakunnassa makuasioissa mm. eri puhujiin kiintymisenä 1 Kor.1 11-12 ja 1 Kor. 3:4. Vrt. viha, riita, kateellisuus, juonet, eriseurat lihan tekoina Gal. 5:20-21.

Hengellinen elää Jumalan Hengessä, omistaa Hengen mielen, kuolettaa Hengellä ruumiin teot Rom. 8:4-5 ja 13, vaeltaa Hengessä Gal. 5:16.

Henki yhdistää Ef. 4:1-4. Hengen mieli on elämä ja rauha Rom. 8:6.

Lihallisuus tunnetaan epäsovusta, hengellisyys rauhasta ja yhteydestä.

Nyt olemuksemme on sielullinen ja heikko. Tuleva ruumis on hengellinen ja voimakas. Ristiriidat päättyvät ylösnousemuksessa 1 Kor. 15:42-49.

LIHA HAJOTTAA JUMALAN HENKI YHDISTÄÄ