JUMALAN PELASTUSTEOSTA


 

JUMALALLINEN RATKAISU

– Synti tuhoaa luomakuntaa. Jumala korjaa PAREMMAKSI kuin se oli ollutkaan. Lunastus on ENEMMÄN kuin lankeemus. Rom. 5:15-21.

– Jumala korjaa kaiken enemmän kuin ennalleen koskien MENNEISYYTTÄ, NYKYISYYTTÄ ja TULEVAISUUTTA.

– J.16 koskee menneisyyttä. Rikkomuksista vanhurskauttaminen pyyhkii pois tuomion ja antaa mahdollisuuden uuteen alkuun elämässä.

– J. 18 kohtaa nykyisyytemme. Kysymys on uudistetusta vaelluksesta Kristuksessa elämän vanhurskauttamiseksi.

– J. 19. Kohdistuu tulevaisuuteen. Jae ei puhu teoista tai vaelluksesta. Kysymys on uudistetusta sydämestä, joka on TEHTY vanhurskaaksi. Vanhurskaaksi tehdystä sydämestä lähtevät vanhurskaat ajatukset, sanat ja teot. Se on Hengen Hedelmä.

– Jeesus otti vallan viholliselta. Meille tämä valta on "elämässä hallintaa Jeesuksen Kristuksen kautta". J. 17 ja "armon hallintaa" J. 21.

Ei ole ihmisen tietä Jumalan luo. On Jumalan tie ihmisten luo Joh.14:6

JUMALAN TEKO ON ENENMMÄN KUIN LANKEEMUKSEN


PELASTUKSEN PERUSTEET

– Ristintyössä on neljä osaan, sovitus, lunastus, vanhurskautus ja pyhitys. Ne yhdistyvät erottamattomasti yhdeksi pelastavaksi kokonaisuudeksi

– Sovitus koskee jumalasuhdetta korjaten sen virheettömäksi. Gal. 2:16.

– Lunastus laajemmassa merkityksessä sisältää koko pelastusteon vrt. Rom. 3:24. Ahtaammassa mielessä se on takaisinostaminen Jumalalle. Se on lunastus "lain kirouksesta" Gal. 3:13. Lainalaisuudesta lapsen asemaan Gal. 4:5 ja lunastus kaikesta laittomuudesta Tiit. 2:14.

– Vanhurskautus käsittelee syyllisyyden kaikilla tasoilla poistaen synnin, "että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi" 2 Piet. 5:21.

– Pyhitys toimii kahdella tasolla. Pyhitys uskon kautta on kertakaikkinen TILA johon tulemme. Hb. 10:10. Pyhitys uskon kuuliaisuuden kautta on PROSESSI jossa olemme. Se täydellistyy ylösnousemuksessa 2 Kor. 7:1.

– Sovitus ja lunastus ovat Jeesuksen KUOLEMASSA, vanhurskautus on YLÖSNOUSEMUKSESSA Rom. 4:25. Pyhitys on ylösnousseen ELÄMÄ meissä Rom. 6:4-5. Ihmiseltä edellytetään kääntymystä ja USKOA Jeesukseen Apt. 16:31.

SOVITUS, LUNASTUS, VANHURSKAUTUS JA PYHITYS MUODOSTAVAT YHDESSÄ PELASTUKSEN


ARMOISTUIN

Armoistuin, sovituksen paikka julistaa että Kristuksen kuolema täydellisesti tyydyttää vanhurskaan Jumalan vaatimuksen syntisen tuomitsemiseksi. Tämä liittyy ajatukseen suuresta sovituspäivästä. Rom. 3:25.

– Armoistuimen tarve johtuu Jumalan vihasta. Missä on synti, siellä on Jumalan viha. Job 21:20. Kuitenkin Jumala on hyvä isä, joka odottaa syntistä luokseen armoistuimen kautta. 3 Ms. 16:13-16. Ps. 103:11-14.

– Myös UT armoistuin perustuu totuuteen Jumalan vihasta. Armoistuin on Jumalan vastaus vanhurskauden vaatimukseen synnin rankaisemiseksi.

– Tärkein jae on Rom. 3:25-26. Jumalan vanhurskaus tyydytetään sovinnonpaikalla, joka VL aikana oli pyhäkön kätköissä, mutta nyt asetettu kaikkien nähtäväksi. Kristus on armoistuin, jossa syntinen ihminen ja Vanhurskas Jumala kohtaavat. Kristuksen sovitustyö julistaa Jumalan rakkautta ja vanhurskauttaa uskon kautta, ilman lain tekoja.

– Armoistuimen sanoma: 1 Jumala jää vanhurskaaksi antaessaan anteeksi synnit. 2 Jumala jää vanhurskaaksi lahjoittaessaan vanhurskauden syntiselle. 3. Jumala jää vanhurskaaksi antaessaan KAIKKEA armoaan.

ARMOISTUIN ON SOVITUKSEN PAIKKA JOSSA SYNTINEN IHMINEN JA PYHÄ JUMALA KOHTAAVAT TOISENSA