JUMALASUHTEESTA JA LAISTA

JUMALASUHDE

Kun synti tuli, Jumala toimi heti tilanteen korjaamiseksi. Hän antoi ihmiselle LUPAUKSEN, UHRIN ja LAIN tieksi yhteyteensä. Nämä muodostivat Vanhan Liiton jumalanpalveluksen perustuksen.

– Lankeemuksen tapahduttua Jumala antoi LUPAUKSEN vaimon siemenestä, 1 Moos. 3:15. Hän ei koskaan jätä ihmistä epätoivoon.

– Jumala itse valmisti ensimmäisen UHRIN. Hän teurasti eläimen ja valmisti nahasta puvun ihmiselle 1. Moos. 3:21. VL uhrit eivät kuitenkaan poistaneet syntejä, ne peittivät synnin Jumalan edessä ja katuville annettiin anteeksi. Synnin poisti Jeesuksen veri Hb. 9:15.

– LAKI on Jumalan tahto, joka kirjoitettiin ensin omiintuntoihin. Omientuntojen turmeltuessa Jumala antoi kiviin kirjoitetun lain. 2 Moos. 20. Kirjoitettu Jumalan sana on ainoa omientuntojen luotettava opas.

– VL ei antanut täydellisyyttä jumalasuhteessa Hb. 11:39-40. Lupauksen ja uhrin täytti Jumala ja ne pysyivät. Ihmisen tuli täyttää laki ja se ei onnistunut. VL jumalasuhde oli parhaimmillaan 2/3 yhteyttä Jumalaan.

JUMALASUHDE OLI VAJAA,  2/3 YHTEYS JUMALAAN


LAIN OLEMUS


Laki raamatullisessa merkityksessä on saanut kristikunnassa liian painotetun juridisen luonteen. Hepreaksi se tarkoittaa OPETUSTA, OPPIA ja NEUVOA. Laki opettaa kuinka kansan tuli elää, että sen vaellus olisi sopusoinnussa Jumalan pyhän olemuksen kanssa.

– Lain olemus on luonnonlain kaltainen. Rikos painovoimaa vastaan saa aina rangaistuksen, se on luonnon laki. Rikokset Jumalan hengellisiä lakeja vastaan sisältävät itsessään rangaistuksen. Katolta hypännyt loukkaantuu, Jumalan lain rikkonut kärsii vahingon. Rom. 1:21-28

– Jumalan laki on opetus joka kertoo, miten toimimalla vältytään ajalliselta vahingolta ja hengelliseltä kuolemalta Mat. 7:24-27.

– Koska langennut ihminen on sydämessään pimentynyt, hän ei näe vaaraa ja rikkoo usein tietämättömyydessään Jumalan lakia ja itseään vastaan Ef. 4: 17-19 ja Ap.17:30. Tämän vuoksi Jumalan rakkaus ilmenee PITKÄMIELISYYTENÄ eksyviä ihmisiä kohtaan. Hän valaisee kärsivällisesti pimentyneitä sydämiä ja odottaa mielenmuutosta mieluummin kuin sallii syntisen tuhoutuvan 2 Piet. 3:9.

JUMALAN LAKI ON OIKEAN ELÄMÄN OPETUS


MIKSI JUMALAN LAKI

Kun ymmärrän lain olemuksen, ymmärrän lain merkityksen. Laki valaisee pimentyneitä sydämiä käsittämään mikä on hyvää ja oikeaa. Laki ei kuitenkaan kykene varjelemaan ihmistä. Se kertoo mikä on oikein, mutta ei anna voimaa hyvän tekemiseen.

– Gal. 3:19-24 tuo esille kolme tärkeää lain merkitystä. Laki on VÄLIAIKAINEN j. 19, "jäljestäpäin" lisätty olemaan siihen asti..." Kiviin kirjoitetun lain aika alkoi lain antamisesta ja se päättyi silloin kun laki kirjoitettiin sydämiin Jumalan Hengellä Jer.31:33

– Laki on VARTIJA j. 23. Israel eli lain aitauksessa eristettynä pakana kansoista Jumalan lopullisten suunnitelmien toteutumiseen saakka. Lain vartioima Israel säilytti totuuden Jumalasta pyhissä kirjoituksissaan siihen saakka kunnes usko oli ilmestyvä.

– Laki on KASVATTAJA j. 24. Se paljasti synnin, herätti SYNNINTUNNON Rom. 3:19-20, ja ohjasi ihmiset Kristukseen.

– Kehon tuntoaisti paljastaa vammat ja pakottaa hoitoon. Synnintunto johtaa puhdistukseen ja parannukseen. Terve synnintunto parantaa.

LAIN TEHTÄVÄ ON KASVATTAA IHMINEN KRISTUKSEEN