LUNASTUKSESTA

 

LUNASTUS

Ostaminen lunastuksen yhteydessä perustuu kreikkalaiseen sanaan, jota käytetään lunastuksesta. Kantasana tarkoittaa toria, joka on ostamisen paikka. Kristitty on orjatorilta ostettu ja nyt ostajan, Kristuksen orja. Tähän viittaa esim. 1 Kor. 6:19-20. ja Ilm. 5:9. Sinä olet verelläsi ostanut.

– Edellä mainitun kreikkalaisen sanan toinen muoto on ostaa takaisin, ostaa ulos esim. Gal. 3:13. Lain rikkoja kirotaan. Toisaalta puuhun ripustettu on kirottu. Kristus joutuu kiroukseksi puolestamme. Hän kantaa synnin rangaistuksen ja ostaa ulos kirouksesta.

– Se on enemmän kuin vain ostaminen. Meidät ostetaan ulos orjatorilta ja takaisin tuomitusta asemastamme. Näin saamme periä siunauksen kirouksen sijasta ja saamme luvatun hengen uskon kautta j. 14.

– Kantasanan kolmas muoto on ostaa omakseen. Apt. 20:28 puhuu omakseen ansaitsemisesta. Ostohinta osoittaa ostettavan arvon. Hinta on Kristuksen veri. Hän ei ostanut vain vapaaksi. HÄN OSTI OMAKSEEN.

Lunastus merkitsee:
1 Ostamista.
2 Ulosostamista torilta, ei jälleenmyyntitarkoituksessa.
3 Omakseen ostamista kalliilla hinnalla.

LUNASTUS ON OSTAMISTA, OSTOHINTA ON KRISTUKSEN VERI


VAPAAKSI SITEESTÄ

Lk 24:21; Tiit. 2:14 ja 1 Piet. 1:18. Esiintyvät sanat merkitsevät vapautusta lunnaita vastaan. Lk osoittaa vapautuksen odotusta Rooman siteistä. Tiit. julistaa vapautusta laittomuudesta. Piet. entisestä turhasta elämästä.

Kristuksen uhri on lunnas, joka vapauttaa synnin siteestä.

– Lunastuksen vapauttavassa vaikutuksessa on kolme ulottuvuutta

Anteeksianto on lunastuksen kautta. Rom. 3:24 julistaa Jumalan vanhurskauttavan armon tulevan lunastuksen kautta. Jumala pysyy itse vanhurskaana, vaikka vanhurskauttaakin syntisen. Laki on saanut hyvityksen lunastuksessa. Ef 1:7 on sama ajatus.

– Lunastus on tuleva toivo Ef. 4:30. Rom. 8:23 puhuu ruumiin lunastuksesta ylösnousemuksessa. Lunastetuilla on PH sinetti odotettaessa lopullista vapautustaan ruumiillisuuden kahleesta Ef. 1:13-14.

Lunastus on iankaikkinen Hb. 9:12, se yltää menneisyydestä tulevaisuuteen ajassa ja iankaikkisuudessa. Se ottaa pois myös VL rikkomukset j. 15 jota eläinten veri ei voinut tehdä.

LUNASTUS VAPAUTTAA SITEESTÄ