SOVITUKSESTA

 

SOVITUS

Sovitus on Jumalan teko ihmisen hyväksi. Jumala sitoutuu muuttamaan ihmisen ja tekemään mahdolliseksi hänen ikuisen ystävyytensä pyhän Jumalan kanssa. Sovitus on täytetty ristillä ja koskee jokaista uskovaa.

VT. ssa on useita sanoja jotka tarkoittavat sovitusta. Yksi tarkoittaa peittämistä, esim. arkin tervaamista, 1 Moos. 6:14. Sama sana on esim. 3 Moos. 6:30 ym. tarkoittaen sovitusta. Toiset vastaavat sanat ovat: "kantaa syyte", viitaten syntiuhriin, ja tehdä miellyttäväksi, hankkia suosio.

Juutalaisille oli selvää, ettei ihminen voi tulla sovitetuksi Jumalan kassa, ellei poisteta Jumalan vihaa. Käsitys sovituksesta oli kuitenkin vajaa.

2 Kor. 5:17-21 on keskeinen opetus sovituksesta. Sovitettu ihminen on uusi luomus j 17. Uusi luomus on vastakohta Adamin tuomitulle asemalle. Vanha luomus poistetaan ja uskova Kristuksessa saa uuden ASEMAN Jumalan edessä. Hän kuuluu nyt uuteen luomakuntaan.

Kaikki on Jumalasta j 18, ei ihmisen aktiivisuudesta, se on Jumalan teko.

Jumala on tekijä, ihminen on kohde, Kristus on välikappale, jonka kautta. Ihminen jää näin sovitusteon kohteeksi 2 Kor. 5:20.

SOVITUS ON JUMALAN TEKO IHMISEN HYVÄKSI


SOVITUKSEN SEURAUKSET

Sovitetusta on tullut itsestään sovituksen palvelija. 2 Kor. 5:18-20

Maailma on sovitettu Jumalan kanssa j. 19, ei ainoastaan uskovat. Tämä on pohja uskovan sovituksen viralle. Antakaa sovittaa j. 20. Sovitus tulee voimaan vastaanotettuna henkilökohtaisella uskolla. Ihminen ei voi täydentää sovitusta, mutta hän voi kieltäytyä siitä.

Yhteys lunastuksen, armoistuimen ja sovituksen välillä on selvä Rom. 3:24-25. Kristus maksoi lunastuksessa syntivelan, tämä maksu hyvittää Jumalan vanhurskauden toimien armoistuimena, jossa syntinen voi kohdata pyhän Jumalan. Tämä vapauttaa toimintaan Jumalan rakkauden sovittamaan syntisen itsensä kanssa Kristuksen sijais kuolemassa.

Ihminen on sovitetussa asemassa, kun Jumala näkee hänet Kristuksessa Rom. 8:1 Ennen Jumalasta erotettu Adamissa, nyt sovitettu Kristuksessa.

Rom. 5:10 Korostaa sovitetun turvallisuutta uudessa asemassa. Jos tulimme sovitetuiksi Jumalan vihollisina, paljoa ennemmin pelastumme nyt sovitettuina hänen elämänsä kautta. Vrt. 1 Joh. 2:1-2.

SOVITUS JOHTAA TURVALLISUUTEEN JUMALASUHTEESSA


SOVITUS IHMISTEN VÄLILLÄ


Sovitus ei koske ainoastaan Jumalan ja ihmisen suhdetta, sillä on myös sovittava vaikutus ihmisten välillä. Ef. 2:15-16

– Jumala oli erottanut Israelin muista kansoista. Vrt. 4 Mos. 23:9. heidät oli kielletty avioitumasta pakanain kanssa, laki erotti muista kansoista ja Sapatti oli merkkinä Jumalan ja Israelin välillä Hes. 20:10-12.

– Jeesuksen aikana lakia noudattavat israelilaiset elivät erillään pakanoista. Pyhäkkö oli suljettu pakanoilta. Apt. 21:27-28. Pakanan kanssa syöminen oli kielletty Apt. 11:1-3.

– Jumala opetti Pietarille näyssä sovituksen pakanain ja juutalaisten välillä Apt. 11:9. Sovitus vahvistettiin PH vuodatuksella j 15-17.

Juutalaiset ja pakanat ovat nyt yhtä Kristuksessa Gal.3:27-28.

– Kukin kansa saa silti säilyttää omat kansalliset tunnuksensa, elleivät ne ole syntiä ja erota uskovia toisistaan, sillä sovitus tähtää yhteyteen kaikkien välillä.

– Sovitus haluaa tulla voimaan meidän ja kaikkien ihmisten välillä Ef. 4:32-5:2. Vaeltakaa rakkaudessa.

SOVITUS RAKENTAA YHTEYDEN MYÖS IHMISIIN


SOVITUKSEN UNIVERSAALISUUS


– Nykyinen luomakunta sovittamattomassa tilassa huokaa odottaessaan tulevaa vapautustaan Rom. 8:19-22. Kaikki kärsivät synnin tähden.

Kol. 1:20-22 antaa toivon paremmasta. Se sisältää 4 sovituksen merkitystä.

– 1. Sovitus ei ole ensisijaisesti suoritettu yksilöitä varten. Se on kaikille, ja tämä tekee mahdolliseksi yksilönkin astua siihen uskonsa kautta. Sovitus merkitsee uutta asemaa Kristuksessa, ei näkyvää hengellistä kypsyyttään. Nytkin uskova voi tämän Jumalan hänelle lukeman aseman tähden seistä pyhän Jumalan edessä kaikkine vajavuuksineen.

– 2. Kristuksen sovintoveren vaikutus ulottuu näkymättömään maailmaankin. Hb. 9:23-24. Synti on alkuisin taivaasta, siksi sovintoverikin oli vietävä sinne, puhdistamaan taivaalliset.

– 3. Ihmisen synnit ovat merkityt sekä omaantuntoon, että tekojen kirjaan taivaassa. Sovintoveri taivaassa ottaa synnin pois Jumalan edessä Hb.9:23, samalla kun se otetaan omaltatunnolta Hb 10:22. Tämä merkitsee nuhteettomuutta.

– 4. Sovintoveri yhdistää taivaalliset ja maalliset. Vrt. Ilm. 21:1-3.

SOVITUS ON UNIVERSAALINEN TAPAHTUMA JA TEKO


SOVITUKSEN HEDELMÄT

1. Uudestisyntymisessä uskova tulee uudeksi luomukseksi 2 Kor. 5:17, saaden ikuisen Jumalan elämän, lapseuden ja perillisyyden sovituksen ja lunastuksen perusteella.

– 2. Vanhurskautuksessa uskova luetaan vanhurskaaksi Jumalan edessä, koska hän on nyt Kristuksessa Rom. 3:24.

– 3. Uusi asema Kristuksessa varmistaa se, että uskova on pyhä Jumalan edessä Kristuksessa 1 Kor. 1:2.

– 4. Uudessa asemassa, sovitettuna Jumalan edessä, uskova muuttuu uuden syntymän kautta. Vaikka sovitus ennen kaikkea koskee asemaamme, sillä on myös vaellustamme koskeva ulottuvuus kuljettaessa Jumalan kanssa 1 Tes. 5:23-24.

– 5. Lopullinen pyhitys on varmistettu sille, joka on sovitettu Jumalan kanssa. Uskovan reaalinen asema vaelluksessa kohotetaan hänen taivaallisen asemansa tasolle 1 Kor. 5:25-27.

– 6. Viimeinen sovituksen loppupäämäärä on kirkastaminen, Jumalan läsnäolossa taivaassa. Synti on lopullisesti hävitetty Ilm. 21:9-11.

SOVITUKSEN LOPULLINEN PÄÄMÄÄRÄ ON KIRKASTUMINEN