USKOSTA

 

USKO RAAMATUSSA:
 
Uskossa on luottava ja toimiva elementti (Heb. 11:1).

Usko ilmenee "sydämen" varmuutena ja sitä kautta näyttäytyy käytännön elämässä (Jaak. 2:14-17).

Luja luottamus tarttuu tuleviin ja näkymättömiin asioihin. Uskossa iankaikkinen elämä ja näkymätön Jumala ovat todempia kuin näkyvä maailma.

Usko lopulliseen pelastukseen on varma ja luja (Heb. 6:19-20).

Usko on luja luottamus pääsystä kaikkein pyhimpään (Heb. 10:19).

Se on täysi uskonvarmuus omantunnon puhtaudesta. Tämä uskonvarmuus ei nouse omasta teosta vaan uskosta sovitukseen (Heb. 10:22).

Se on Järkähtämätön toivon tunnustus uskolliseen Jumalaan (Heb. 10:23).

Tuleva päämäärämme on valtakunta joka ei järky (Heb. 12:28).

Uskolla on kolmenlainen ilmentymä raamatussa:
1. Pelastus ja vanhurskautus (Room. 5:1). Tämä on kristillisyyden perusta.
2. Henkilahjat ja ihmeet (Mark. 11:22-23). Se ilmenee mm. uskon rukouksena (Jaak. 5:15). Tämä todistaa Jumalasta ihmisille (Joh. 10:38, Apt. 8:5-7).
3. kuuliaisuus ja toimiva usko (Heb. 11:7-9). Isät rakensivat, auttoivat, palvelivat, tukivat ja tekivät asioita uskon kautta, uskoen, uskossa. Tämä todistaa rakkautemme ja uskon aitoutemme Jumalaan.

Usko luottaa ja toimii sen mukaan!

PELASTUS USKON KAUTTA

"Uskon kautta" yhdistytään yhdeksi uskon kohteen kanssa. Niin kuin keskuslämmityspatteri saa putken kautta lämmön lämpökattilasta, samoin pelastus uskon kautta yhdistää uskovan Jumalan omaan vanhurskauteen (Room. 1:17, 2 Kor. 5:27).

Pelastus uskon kautta on kokonaisvaltainen (2 Kor. 1:10). Hän pelasti, yhä pelastaa ja vielä vastakin pelastaa.

Mistä hän pelastaa?
1. Menneisyyden synneistä (Jes. 1:18)
2. Kiusauksista ja kiusauksissa (2 Piet. 2:9, 1 Kor. 10:13). Tämä suojelee elämäämme.
3. Nykyisestä pahasta maailman ajasta (Gal. 1:4). Vältymme aikakautemme ongelmilta, kun maailman kiilto ei ole tavoitelistallamme ensimmäisenä. 
4. Mahdollisista tulevista kompastuksista (1 Joh. 2:1-2).
5. Tulevasta vihan ajasta (Raamatun termi tulevista päivistä), (1 Tes. 1:9-10, 1 Tes. 5:9).

Pelastus uskon kautta on sen uskossa omistamista minkä Jumala on luvannut sanassaan meidän pelastumiseksemme ja elämistä siinä (Joh. 11:25-26 ja 40).

Pelastus uskon kautta on kokonaan Jumalan teko (Room. 4:4-8).

Raamatun pelastus on kokonaisvaltainen ajatus ihmisen pelastumisesta; tässä ja nyt, täällä, huomenna, ikuisesti.

TYÖTÄTEKEVÄ USKO

Uskon vaikutus jokapäiväisessä elämässä ilmenee ratkaisuina, jotka tehdään kuuliaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan (Heb. 11 luku):

- Nooa rakensi uskossa (jae 7). Hän toimi pelastuakseen tulevasta tuomiosta. Mekin elämme uskossa Jeesuksen tulemukseen (Fil. 3:17-21).

- Aabraham lähti uskossa uusille seuduille (jae 8). Usko antoi voiman tuntemattoman edessä. Mekin lähdemme kohti uutta, jota emme vielä täysin tunne (Mat. 19:27-29).

- Aabraham eli uskossa (jae 9). Usko toi muukalaisuuden maailmassa. Mekin olemme luopuneet entisestä ja riennämme kohti tulevaa (Heb. 6:17-20).

- Saara sai voimaa uskossa (jae 11). Heikko ihminen toteutti Jumalan lupauksen. Mekin saamme voiman lupauksista (Room. 8:31-38, Heb.13:5-6).

- Mooses kieltäytyi uskossa (jae 24-27). Maailmassa esiintyvät haitalliset houkutukset eivät voita uskovan tahtoa. Me kieltäydymme pahasta ja haitallisesta omantunnon tähden, sillä voimalla jonka saamme uskosta (1 Piet. 4:1-3).

- Usko koetuksessa (jae 17-19). Koetuksessa paljastuu rakastammeko Jumalaa vai hänen lahjojaan. Uskossa kestettyä koetusta seuraa siunaus. Aabraham sai poikansa takaisin ja lisäksi suuret lupaukset (1. Moos. 22:15-18).

Usko vaikuttaa arjen elämässä!

USKON HENKILAHJA, JUMALAN USKO ELÄÄ TOIMII JA KASVAA

Uskonhengen lahja on Jumalan antama usko, jonka merkkinä ovat siihen liittyvät armolahjat (1. Kor. 12:9).

Uskon lahja on yhteydessä seuraaviin asioihin:

1. Voimatekoihin (Mark. 11:23). Ihmisellä ei ole itsellään sen kaltaista uskoa, jonka seurauksena tapahtuu Raamatun tarkoittamia voimatekoja. Jeesuksen mukaan voisimme siirtää vuoria, jos uskomme riittäisi.

2. Parantumiseen. Usko voi olla sairaalla (Mat. 9:27-30), rukoilijalla, jonka epäusko voi myös estää parantamisen (Mat. 17:20) tai jollakin kolmannella (ulkopuolisella) henkilöllä (Mat. 8:9-10).

3. Profetoimiseen (Room. 12:6). Epäusko sulkee profetoivan suun.

Uskonlahjan toiminta todistaa ihmisille Jumalasta (Joh. 2:11, Joh. 14:11). Uskolla on monia muitakin positiivisia vaikutuksia. Usko karkottaa pelon (Mark. 5:36). Joosuassa oli uskon henki, hänen johdattaessaan Israelin kansan voittoon ja uuteen maahan. 
Uskon hengessä koetaan asiat, niin kuin Jumala itse ne kokee.

Ihmisessä on Jumalan usko (Jumalan lahja, Hänen antamansa usko). Jumalan rinnalla ja Jumalassa jättiläiset muuttuvat kääpiöiksi (4. Moos. 14:9) ja kääpiöt hengen jättiläisiksi (vrt. Daavid vastaan Goljat).

Uskon lahja antaa voiman voittoon toivottomissa tilanteissa (Heb. 11:32-34), koska se ei katso sitä miltä tilanne näyttää silmin, korvin tai laskelmin. Sen käyttövoimana on luja luottamus, horjumaton usko. Usko on Jumalan lahja, jolloin määräävää on laatu eikä määrä (Mat. 17:20). Jumalan elävä siemen ylittää vuorenkokoisenkin pelon ja rapautuvan oman uskon.

Usko antaa kunnian Jumalalle (Room 4:20-21).

Uskon henkilahja on Jumalan usko!