SEURAKUNTAYHTEISTYÖ

Yleistä
Kan ry:n ja kristillisten seurakuntien välinen yhteistyö on elintärkeä osa Kan ry:n päihdekuntoutusta. Päihde- ja rikoselämästä kuntoutuneet henkilöt tarvitsevat välttämättä uuden sosiaalisen yhteisön, jotta asiakkaat eivät palaisi takaisin entiseen elämäänsä. Siksi yhteistyö ja asiakkaille uusien sosiaalisten verkostojen luominen seurakuntien jäseniin on aivan välttämätön osa asiakkaan kuntoutuspolkua.

Seurakuntien vapaaehtoistyön avulla luodaan mahdollisuus kuntoutukseen lähtevien sekä sieltä palaavien tukeminen ja auttaminen integroitumaan seurakuntaan yhteiskuntaan. Kan-työn kautta tulevan kristillisen päihde- ja mielenterveysosaamista voidaan käyttää seurakuntatyössä apuna.

Kan ry:n vahvuudet
Kan ry tuntee päihdekuntoutusorganisaatiot sekä verkostot ja on päihdetyön asiantuntija.
Järjestää alan koulutusta, jakaa tietoa päihdeasioista ja toimittaa materiaalia yhdyshenkilölle.
Koordinoi vapaaehtoistoimintaa.  

Seurakunnan vahvuudet
Seurakunnan päätehtävä on opettaa, kastaa, kasvattaa ja antaa mahdollisuus kokea yhteyttä toisiin ihmisiin. Tähän päätehtävään sisältyy hyvin yhteistyö Kan ry:n kanssa, jossa aito kristillinen lähimmäisyys toteutuu myös elämän kaltoin kohtelemien ihmisten kanssa.
Seurakunnan vahvuudet pähdetyössä ovat uusi sosiaalinen verkosto päihdeongelmaisille, hengellinen opetus, vierailut kuntoutusyksiköissä, päihdeleirien järjestäminen, taloudellinen tuki, esirukous sekä yhdyshenkilö- ja vapaaehtoistoiminta.