AluetyöRay tukee

Hankekoordinaattori Hannu Koivisto  ja aluekoordinaattori Timo Katto toimivat yhteistyön kehittämiseksi erilaisissa verkostoissa kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Lisäksi he tukevat vapaaehtoistyön kehittymistä järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä osallistuvat seminaareihin, messuille ja muihin alan tapahtumiin. 

Aluekoordinaattorin tehtävät

Aluekoordinaattori toimii erilaisisa verkostoissa, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyön kehittämiseksi. Lisäksi he tukevat vapaaehtoistyön kehittymistä järjestämällä koulutusta ja tapahtumia sekä osallistuvat seminaareihin, messuille ja muihin alan tapahtumiin.

Aluetyö vastaa kansalaistoiminnan kehittämistä yhdistyksessämme. Kan ry on valtakunnallinen toimija ja sillä on 300 seurakunnan, yli 3000 kannattajajäsenen ja lähes 300 yhdyshenkilön verkosto.

Aluekoordinaattori järjestää tapahtumia eri seurakunnissa. Tapahtumien tarkoitus on tehdä päihdetyötä tunnetuksi, auttaa seurakuntaa ja seurakuntalaisia ymmärtämään ja kohtaamaan päihdeongelmaisia, synnyttämään vapaaehtoistyötä ja tukemaan esimerkiksi vertaisryhmien perustamisia. Tapahtumat räätälöidään yhdessä seurakuntien kanssa paikallisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Aluetyön vastuualueeseen kuuluvat myös kannatusjäsenhankinta sekä valtakunnallisella keräysluvalla toimiva varainkeräyskampanja.

Seurakunnat, kunnat, järjestöt, päihdetyöntekijät ja vapaaehtoiset

Jos sinä tai edustamasi organisaatio olette kiinnostuneet kehittämään paikkakunnallasi päihdetyötä tai omaa osaamistasi seuraavilla osa-alueilla, ota yhteyttä aluetyöntekijöihimme:

-Haluat verkostoitua toisten päihdejärjestöjen tai työntekijöiden kanssa
-Tarvitsette ammatillista tai vertaistuellista koulutusta päihdeasioissa
-Koulutusta vapaaehtoisille päihdetyöntekijöille 
-Toimia Kan ry:n yhdyshenkilönä seurakunnassa
-Perustaa vertaistukiryhmän päihdeongelmaisille tai heidän läheisilleen
-Järjestää leirin päihdeongelmaisille, lue lisää leireistä tästä
-Järjestää seurakunnassa Kan-tilaisuuden 

 

Aluekoordinaattori TImo Katto

Koulutus ja vapaaehtoisten tukeminen

Yhteystiedot:Aluetyö
Timo Katto
p. 050 330 1164
timo.katto(at)kan.fi