Jo 13 vuotta ammatillista päihdekuntoutusta Jyväskylässä!

Jyväskylän Kan-koti on toiminut 13 vuotta Jyväskylässä kauniilla Kaunisharjun omakotialueella. Kodilla on yksitoista 30 m2 neliön rivitalasuntoa, joista kuusi hoitokotiasuntoa ja viisi tukiasuntoa, sekä kuntosali, verstas, sauna ja yhteinen päiväkeskus.

JKL piha

ASIAKKAAT

Kuntoutusohjelma on tarkoitettu päihdeongelmaisille miehille, naisille ja pariskunnille, sekä rikollisesta elämäntavasta pois pyrkiville henkilöille. Erityisosaamisalueemme ovat vangit, otamme vapautuvien vankien lisäksi vankeja rangaistuksenaikaiseen kuntoutukseen, koevapauteen sekä valvontarangaistuksen. Useat vangit ovat suorittaneet meillä jopa vuoden vankeusrangaistustaan.

HOITOPOLKU

Kotimme on ympärivuorokautisesti valvottu ja täysin päihteetön. Tarjoamme ammatillista päihdekuntoutusta ja hoidollista asumispalvelua. Palvelumme perustuu asiakkaan vaiheittaiseen itsenäistymiseen ja lisääntyvään vastuunottoon arkielämästään. Vaiheittainen itsenäistyminen ja vastuunotto omasta elämästä lisää asiakkaiden valmiuksia palata kuntoutuksesta takaisin arkielämään.

Hoitojaksot

HOITO-OHJELMA

Käytämme soveltuvin osin Vaasan vankilan Kristillisen osaston hoito-ohjelmaa, joka on Rikosseuraamuslaitoksen akkreditoima kuntoutusohjelma, jonka on vankilan ammattihenkilöstön - psykologin, sosiaalityöntekijän, pastorin ja päihdetyöntekijän laatima ohjelma, jossa otetaan huomioon myös rikoskierteessä olevien henkilöiden erityisongelmat.

Hoito-ohjelmamme on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen-, ratkaisukeskeisen- ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä.
Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi päihdekuntoutuksessa olevat asiakkaat osallistuvat arkipäivisin kolmeen ryhmään, joiden aiheita ovat elämänhallinta, fyysisen kunnon kohotus, tunneryhmä, päihderyhmä sekä hengellinen eheytyminen.

JKL päiväkeskus

KRISTILLISYYS

Kokemuksemme mukaan jokainen elämänmuutosta etsivä ihminen miettii eksistentiaalisia kysymyksiä ”mistä tulen, kuka olen, minne olen menossa” ja näiden kysymysten pohtimiseen meillä on tilaa. Jyväskylän Kan-kodin kristillisyys ei ole lähtökohtaisesti käännyttävää vaan diakonisesta lähtökohdasta nousevaa, tukevaa, rohkaisevaa ja ihmisarvoa nostavaa, joten asiakkailta ei edellytetä kristillistä vakaumusta, vaikka se tutkimusten mukaan auttaakin kiinnittymistä raittiiseen ja rikoksettomaan elämäntapaan.

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijöiden koulutusvähimmäisvaatimus on lähihoitajan tai päihdetyöntekijän ammattitutkinto. Lisäksi kodilla on vapaaehtoistyöntekijöitä avustavissa ja vertaistuki tehtävissä.

JKL henkilökunta

Yhteydenotot

Anne Palmi                                 Riitta-Leena Huttunen               Risto Huttunen
päihdekuntoutusohjaaja              vastaava ohjaaja                       päihdekuntoutusohjaaja
PAT, kuntohoitaja                        kasvatustieteiden maisteri, PAT  lähihoitaja, merkonomi

Jyväskylän Kan-koti, Yläkoskentie 11 B 5, 40800 Vaajakoski
puh. 050-4099 179, sähköposti: jyvaskyla (at) kan.fi tai etunimi.sukunimi(at)kan.fi