Kortesjärven kan-koti

 

Yhteystiedot:Päärakennus
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174
62430 PELTOTUPA
p. 040-574 1087
kortesjarvi(at)kan.fi

Vastaava työntekijä:
Sosionomi Kirsi Ruotsala
p. 040-574 1087

Kortesjärven Kan-koti on kuntouttavan tuetun asumisen yksikkö maaseudun rauhassa. Päärakennuksessa ovat ruokala ja vapaa-ajan tilat. Asumiskäytössä on kaksi paritaloa sekä rivitalo. Asiakkaiden yhtiskäytössä on päiväkeskus, askartelutilat, sauna ja autotalli.
Kohderyhmä: aikuiset alkoholi-, huume-, toiminnallisriippuvaiset ja lääkeriippuvaiset henkilöt, jotka tarvitsevat elämänhallinnassa ja asumisessa tukea. Lisäksi yksikössämme on mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.


Tavoite: Kuntouttaa asiakas päihteettömään elämään tai ainakin vähentämään niiden käyttöä. Työmme keskiössä on parantaa asiakkaan elämänlaatua, tukea asiakasta itsenäisessä asumisessa ja saada asiakas kokemaan elämänsä merkitykselliseksi.

Kuntoutusmenetelminä ovat psykososiaaliset ja toiminnalliset ryhmät sekä viikoittaiset yksilö- ja yhteisökeskustelut. Asiakkaille tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jolla seurataan kuntoutumisen edistymistä. Asiakkaille pyritään jo kuntoutuksen aikana luomaan päihteettömyyttä tukevia sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelle.


Palvelut: Lähettävän kunnan kanssa sovitaan asiakkaan tarpeen mukainen kuntoutus- tai intervellijakso. Pitkissä jaksoissa asiakkaillamme on käytössä kaksi eri vaihetta, jotka ovat eri hintaisia ja ovat sisällöltään erilaisia. Asiakkaan mahdollisesta siirtymisestä kakkosvaiheeseen sovitaan yhdessä asiakkaan, lähettävän kunnan työntekijän sekä Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa.
Katkaisuhoitoa emme voi tarjota, joten asiakkaan täytyy aloittaa aina hoitojakso selvinpäin.


Kuntoutuksen ensimmäinen vaihe, hinta 113 €/vrk
Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Hoito sisältää kuntoutusohjelman, asunnon, ruoan, kuljetukset, lääkehoidon seuraamisen, lääkkeiden jaon, palveluohjauksen. Asiakkaat tulevat aina ensin tähän vaiheeseen, josta on mahdollisuus siirtyä kevyempään tukeen.


Kuntoutuksen toinen vaihe, hinta 55 €/vrk:
Asiakas on edennyt suunnitelman mukaan kuntoutussuunnitelmassa ja hänellä on edellytykset itsenäisempään asumiseen. Asiakas asuu itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Asiakkaan kotikunta ei muutu hoitojakson aikana

Asunnot