Kortesjärven kan-koti

 

Yhteystiedot:Päärakennus
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174
62430 PELTOTUPA
p. 040-574 1087
kortesjarvi(at)kan.fi

Vastaava työntekijä:
Sosionomi Kirsi Ruotsala
p. 040-5741087

Kortesjärven Kan-koti on kuntouttavan tuetun asumisen yksikkö maaseudun rauhassa. Päärakennuksessa ovat ruokala ja vapaa-ajan tilat. Asumiskäytössä on kaksi paritaloa sekä rivitalo. Kokonaisuuteen kuuluu myös piharakennus, jossa sijaitsevat tilavat askartelutilat sekä sauna ja autotalli.

Kohderyhmä: aikuiset alkoholi-, huume-, toiminnallisriippuvaiset ja lääkeriippuvaiset henkilöt, jotka tarvitsevat elämänhallinnassa ja asumisessa tukea. Lisäksi yksikössämme on mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

Tavoite: Kuntouttaa asiakas päihteettömään elämään tai ainakin vähentämään niiden käyttöä. Työmme keskiössä on parantaa asiakkaan elämänlaatua, tukea asiakasta itsenäisessä asumisessa ja saada asiakas kokemaan elämänsä merkitykselliseksi.

Välineinä tähän ovat erilaiset psykososiaaliset ja toiminnalliset ryhmät hyödyntäen green care tyyppistä toimintamallia, näistä esimerkkeinä viikottaiset luontoretket, puutarhatyöt ja kasvien hoito. Näiden lisäksi asiakkaille on viikottain yksilö/yhteisökeskustelua. Yksikössämme työntekijöillä on kristillinen ihmiskäsitys.

Kortesjärven Kan-kodin ohjelma sisältää käytännön tukea arjen askareisiin, harrastustoiminnan kartoittamista ja rikastuttamista, yksilökeskusteluja, toiminnallisia ryhmiä, yhteistyöpalavereja, päihdeongelmaisille tarkoitettuihin ryhmiin ohjaamista asiakkaan kotikunnassa, vierailut seurakunnan tilaisuuksissa, vertaistuen hyödyntämistä, tiivistä yhteistyötä asiakkaan verkostoon kuuluvien ihmisten kanssa ja lähettävän kunnan työntekijän kanssa. Kortesjärven Kan-kodin ohjelma on tavoitteellista ja asiakkaille tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan kuukausittain yhdessä asiakkaan kanssa.

Palvelut: Lähettävän kunnan kanssa sovitaan asiakkaan tarpeen mukainen kuntoutus- tai lyhyt intervelli-jakso. Pitkissä jaksoissa asiakkaillamme on käytössä kaksi eri vaihetta, jotka ovat eri hintaisia ja ovat sisällöltään erilaisia. Asiakkaan mahdollisesta siirtymisestä kakkosvaiheeseen sovitaan yhdessä asiakkaan, lähettävän kunnan työntekijän sekä Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa.

Katkaisuhoitoa emme voi tarjota, joten asiakkaan täytyy aloittaa aina hoitojakso selvinpäin. Asunnot

Kuntoutuksen ensimmäinen vaihe
Asiakkaalta edellytetään: Asiakas on täydellä maksusitoumuksella, esimerkiksi 4kk. Asiakkaan on osallistuttava viikko-ohjelmaan tiiviisti, pyydettäessä suostuttava seulojen ottamiseen ja alkoholimittaukseen puhallutuksin, halua olla käyttämättä päihteitä, olla motivoitunut etenemään tavoitteisiin, jotka asetetaan kuukausittain sekä työstämään edistymistä pitempiaikaisempiin suunnitelmiin.

Sisältää: Psykososiaalista kuntoutumista, tiivistä ohjausta, ruokailun päärakennuksessa neljä kertaa arkipäivisin, erilaisia ryhmiä, jotka edistävät asiakkaan kuntoutumista, kyyditykset tärkeisiin tapaamisiin, lääkehoidon seuraamisen, lääkkeiden jaon, seurakunnantilaisuudet, kuntosalinkäytön vapaa-ajalla, asiakkaan osallistumisen erilaisiin virkistyspäiviin, arkisin päivittäiset yksilökeskustelut ohjaajan kanssa, virastoasioissa tukemista.

Ensimmäisen vaiheen hinta on 113€/vrk (kuntaosuus 87€, asiakasosuus 26€).

Kuntoutuksen toinen vaihe
Asikkaalta edellytetään: Asiakas on edennyt selkeästi kuntoutussuunnitelmassa ja asiakkaan motivaatio on säilynyt kuntoutuksessa, asiakkaan psykososiaaliset taidot ovat kehittyneet ja asiakas kykenee olemaan enenemissä määrin omatoiminen, asiakas kykenee ohjeiden mukaiseen lääkkeidenkäyttöön itsenäisesti. Asiakkaan siirtymisestä toiseen vaiheeseen voidaan lähteä keskustelemaan yhdessä asiakkaan, kunnan lähettävän työntekijän ja Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa. Toisessa vaiheessa toisesta varoituksesta hoitojakso keskeytyy, varoitukset tulevat päihteidenkäytöstä, kortesjärven Kan-kodin sääntöjen rikkomisesta, huonosta käytöksestä toisille asiakkaille tai työntekijöille. Väkivalta tai uhkailu johtaa välittömään hoidon keskeytykseen

Sisältää: toisessa vaiheessa asiakas  asuu itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Asiakkaan kotikunta ei muutu hoitojakson aikana

Toisen vaiheen hinta on 55€/vrk

Palvelusisältö: Kuntoutus-suunnitelma tehdään asiakkaan tullessa Kortesjärven Kan-kodille asiakkaaksi, tarkistetaan kuukauden välein sekä muutetaan tarvittaessa, jos se on kuntoutuksen osalta tarpeellista.

Fyysinen-Psyykkinen-Sosiaalinen:
* Toiminnalliset ryhmät
* Yhteisöpalaverit
* Liikuntaryhmä
* Arjenhallinta/psykososiaalisenkuntoutuksen ryhmä
* Luontoretkiryhmä
* Pihanhoitoryhmä
* Pihapeliryhmä
* Aamuryhmät/tehtävienjako
* Aamuhartaus/Iltahartaus(vapaaehtoisia)
* Yksilökeskustelut
* Seurakunnan tilaisuuksissa käynnit
* Erilaisia virkistäytymisreissuja
* Erilaisten päihdeongelmaan/toiminnallisia riippuvuuksia käsittelevien materiaalien
läpikäyminen yhdessä ohjaajan kanssa
* Asioinnit virastoissa/tärkeiden asioiden hoitamisissa
* Kaupassa käynnit yhdessä asiakkaan kanssa
* Asiakkaan verkostopalaverit, verkostonkartoittaminen ja yhteistyöpalaverit
lähettävän kunnan työntekijän kanssa yhdessä asiakkaan kanssa.

Lääkehoito
* Lääkityksen seuraaminen
* Terveyskeskukseen yhteydenottaminen tarvittaessa
* Lääkkeiden jako dosettiin

Asuminen
* Psykososiaalinen tukeminen
* Elämänhallinnan ja säännöllisen rytmin tukeminen
* Tukea arjen toiminnoissa
* Rahan hallinta
* Arjen hallinta

Asiointi/Kuljetus
* Virastokäynnit ja siellä auttaminen
* Ulkoilu- ja asiointiapu
* Kyyditykset lääkärin vastaanotolle tai poliklinikkakäynneille mahdollisuuksien mukaan

Hoitopäivämaksu
Ensimmäisen vaiheen hinta on 113€/vrk ( Kuntaosuus 87€ ja Asiakasosuus 26€)
Toisen vaiheen hinta on 55€/vrk

Vastaava työntekijä
Sosionomi Kirsi Ruotsala p. 040-5741087

Yhteystiedot:
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174
62430 PELTOTUPA
p. 040-574 1087
kortesjarvi(at)kan.fi