VISIOMME

on tuottaa korkealaatuista kristillistä päihdekuntoutusta, tuettua asumispalvelua ja muita päihde- ja mielenterveysasiakkaille suunnattuja palveluja sekä toimia päihdetyön erityisosaajana yhteiskunnassa.

MISSIOMME

on tarjota kohtaavaa asiakaslähtöistä kuntoutusta sekä olla kunnille luotettava ja tuloksellinen palveluntarjoaja. Antaa koulutusta ja toimia kristillisen päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijana.

ARVOMME

Toimimme kristillisten arvojen pohjalta. Jokainen ihminen on arvokas sekä auttamisen arvoinen ja jokaisella on toivoa. Arvostamme ja kunnioitamme jokaista ihmistä omana persoonanaan ajatuksineen ja arvoineen. Pidämme tuotteemme laadukkaana kehittämällä toimintaamme ja kouluttamalla henkilökuntaamme.

TAVOITTEET JA TOIMINTA

Tavoitteemme on kuntouttaa ja antaa tukea asiakkaan selviämiseksi ihmisarvoiseen, yksilölliseen ja raittiiseen elämään kristillisten arvojen viitekehyksessä. 

Päätuotteemme ovat tuettu ja hoidollinen asumispalvelu sekä päihdekuntoutus. Jokainen yksikkö on erikoistunut johonkin tiettyyn päihdetyön erityisasiaan peruspäihdehoidon lisäksi.

Kaikkien yksikköjemme kuntoutusohjelmiin sisältyy yhteisöllinen kristillinen kokonaisvaltainen kuntoutus, joka käsittelee ihmisen fyysistä, psyykkistä,  sosiaalista ja hengellistä osa-aluetta. Useimmissa yksiköissämme on terapeuttisia ryhmiä, joissa edellä mainittuja asioita käsitellään yksilökeskustelujen lisäksi.

LISÄKSI TUOTAMME

Vapaaehtois- ja vertaistukikoulutusta, päihteettömyysleirejä ja tiedottamista

Tilaisuuksia, joissa informoimme päihderiippuvaisille, läheisille ja päihteiden käyttäjiä kohtaaville päihteistä ja hoitomahdollisuuksista

Koulutusta ja seminaareja

Sielunhoitopalveluja päihderiippuvaisille

Asiantuntijapalveluja seurakunnille, kouluille ja muille yhteiskunnallisille toimijoille