Leirit

Selviytyäkseen raittiiseen elämäään päihdeongelmainen henkilö tarvitsee uuden päihteettömän sosiaalisen ympäristön, joka tukee hänen uutta elämäänsä. Seurakunnat ovat erinomaisia paikkoja löytää uusia ystäviä ja saada vertaistukea, joidenka avulla voi päästä kiinni uuteen elämään.
 
Kan ry on järjestänyt yhteistyössä seurakuntien kanssa päihdeongelmaisille leirejä jo1980-luvun puolivälistä lähtien. Päihdealan ammatillisena järjestönä Kan ry tarjoaa apuaan seurakunnille päihdeongelmaisille suunnattujen leirien käynnistämisessä ja järjestämisesssä eri paikkakunnilla.
 
Leiriviikon aikana leiriläisiin luodaan henkilökohtainen kontakti ja tutustutetaan leiriläiset seurakuntaan ja päinvastoin. Näin pyritään alentamaan päihdeongelmaisten henkilöiden kynnystä osallistua ja tulla mukaan seurakuntien toimintaan. Leirien aikana seurakuntien vastuunkantajat ja vapaaehtoiset vierailevat leirillä tutustumassa leiriläisiin ja pitämässä hartaushetkiä.

Leiri toimii samalla viikon mittaisena katkaisuhoitona ja leiriläisillä on mahdollisuus jatkaa Kan ry:n hoitokotiin jatkokuntoutukseen kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella.

Jos sinua tai seurakuntaasi kiinnostaa, miten tällanen lähimmäisiämme palvelevan leirin järjestäminen käytännössä tapahtuu, ota yhteyttä aluekoordinaattoreihin:

Timo Katto
p. 050 330 1164
timo.katto(at)kan.fi