palvelutuotteemme

Asumispalvelu

 • yhteisöllisyys
 • ryhmät
 • puhtaanapito
 • ravinto

Päihdekuntoutus

 • yhteisöllinen kuntoutus
 • henkilökohtaiset keskustelut
 • psyykkinen kuntoutus
 •        tunteet, identiteetti, toiminta
 • sosiaalinen kuntoutus     
 •        sosiaaliset taidot, verkostot, rakentavat ihmissuhteet
 • fyysinen kuntoutus
 •         kunto, liikunta, terveydenhoito
 •  hengellinen kuntoutus
 •         kristinuskon perusteet, sielunhoito
 • kotiin viety kuntoutus

Työkuntoutus

 • kuntouttava työtoiminta
 • mahdollisuus ammattitutkintoon
 • osatyökykyiselle pitkäaikaista työtoimintaa

Tukitoiminta

 • yhteiskuntaan ja sosiaaliseen verkostoon integroitumiseen tarvittava tuki
 • vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta
 • seurakunta- ja järjestöverkosto
 • päihdetyön asiantuntijapalvelu