Jyväskylän Kan-kodin palvelukuvaus ja hinnasto

1. Päihdekuntoutus ja hoidollinen asuminen (130 €/vrk)

Kohderyhmä:
Erilaisista riippuvuuksista kärsivät miehet ja naiset, koevapaudessa tai rangaistuksenaikaisessa kuntoutuksessa olevat vangit, vankilasta vapautuvat ja muut elämän kriiseissä olevat henkilöt.

Hoito-ohjelma:
Hoito-ohjelma on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen-, ratkaisukeskeisen- ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä. Ohjelma pohjautuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena.

Kuntoutuksen tavoite:
Vapautuminen haitallisista riippuvuuksista

 • Elämän kokonaisvaltainen eheytyminen
 • Vastuullisuuden löytäminen suhteessa itseensä, lähimmäisiin ja yhteiskuntaan
 • Anteeksisaamisen ja -antamisen kokeminen
 • Uusien ihmissuhdeverkostojen rakentaminen

Keinot ja menetelmät:

 • Motivoiva haastattelu
 • Päihdehoitoryhmä
 • Elämänhallintaryhmä
 • Sisäisen eheytymisen ryhmä
 • Yhteiskuntavalmennus
 • Palveluohjaus
 • Vertaistukiryhmät
 • Fyysisen kunnon kohotus

Asiakkaan tuki sisältää:

 • Ruoan ja asumisen
 • Päivittäiset ryhmät
 • Työntekijän päivittäisen tapaamisen
 • Päihteettömyyden valvonnan ja tukemisen
 • Tarvittavat puhallus ja virtsatestit
 • Lääkkeiden jaon ja käytön valvonnan
 • Asiointikuljetukset
 • Mahdollisuuksien mukaan kuljetukset vertaistukiryhmiin ja hengellisiin tilaisuuksiin
 • Muu tarvittava palveluohjaus

Erityisosaaminen:

Kan-Jyväskylä on erikoistunut luomaan vangeille kuntoutuspolkuja vankilasta takaisin yhteiskuntaan.

2. Erityistuettu asuminen (60 €/vrk)

Hoidollisen asumisen jälkeen asiakkaan on mahdollista siirtyä päihteettömän erityistuettuun asumiseen.
Asunnot ovat 30 m2 rivitaloyksiöitä (1h+kk+wc/suihku). Päiväkeskus, punttisali, pyykkitupa ja sauna yhteiskäytössä. Vuokra 525 €/kk, sisältää veden ja saunan. Vuokraan haetaan normaalia asumistukea.
Vuokrasuhde tehdään määräaikaiseksi ja se on kytketty lähettävän kunnan maksamaan palvelumaksuun 60 €/vrk, sekä erillissopimukseen.

Koska kysymyksessä on päihdehuollon asumisyksikkö, asiakkaan kotikuntalaisuus ei muutu, niin kauan kun hän asuu Jyväskylän Kan-kodilla ja toimeentulotuki haetaan omasta kunnasta.

Mahdollisuus räätälöityyn työkokeiluun tai -harjoitteluun yhteistyössä Vaajakosken Suvanto ry:n kanssa.

Erityistuetussa asumisessa asiakas asuu vuokralla, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta.