Jyväskylän Kan-kodin palvelukuvaus ja hinnasto

1. Päihdekuntoutus ja hoidollinen asuminen (118 €/vrk)

Hinnan muodostus:
Kuntaosuus 92 € / Asiakasosuus 26 €

Maksusitoumuksen pyydämme antamaan koko vuorokausihinnalle. Maksusitoumuksen antaja voi laskuttaa asiakasosuuden asiakkaalta ja haemme asiakasosuuteen Kelan toimeentulotukea.

Kohderyhmä:

Erilaisista riippuvuuksista kärsivät miehet ja naiset, koevapaudessa tai rangaistuksenaikaisessa kuntoutuksessa olevat vangit, vankilasta vapautuvat ja muut elämän kriiseissä olevat henkilöt.

Hoito-ohjelma:

Hoito-ohjelma on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen-, ratkaisukeskeisen- ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä. Ohjelma pohjautuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena.

Kuntoutuksen tavoite:

 • Vapautuminen haitallisista riippuvuuksista
 • Elämän kokonaisvaltainen eheytyminen
 • Vastuullisuuden löytäminen suhteessa itseensä, lähimmäisiin ja yhteiskuntaan
 • Anteeksisaamisen ja -antamisen kokeminen
 • Uusien ihmissuhdeverkostojen rakentaminen

Keinot ja menetelmät:

 • Motivoiva haastattelu
 • Päihdehoitoryhmä
 • Elämänhallintaryhmä
 • Sisäisen eheytymisen ryhmä
 • Yhteiskuntavalmennus
 • Palveluohjaus
 • Vertaistukiryhmät
 • Fyysisen kunnon kohotus

Asiakkaan tuki sisältää:

 • Ruoan ja asumisen
 • Päivittäiset ryhmät
 • Työntekijän päivittäisen tapaamisen
 • Päihteettömyyden valvonnan ja tukemisen
 • Tarvittavat puhallus ja virtsatestit
 • Lääkkeiden jaon ja käytön valvonnan
 • Asiointikuljetukset
 • Mahdollisuuksien mukaan kuljetukset vertaistukiryhmiin ja hengellisiin tilaisuuksiin
 • Muu tarvittava palveluohjaus

Erityisosaaminen:

Kan-Jyväskylä on erikoistunut luomaan vangeille kuntoutuspolkuja vankilasta takaisin yhteiskuntaan.

2. Erityistuettu asuminen (43 €/vrk)

Hoidollisen asumisen jälkeen asiakkaan on mahdollista siirtyä päihteettömän erityistuettuun asumiseen.
Asunnot ovat 30 m2 rivitaloyksiöitä (1h+kk+wc/suihku). Päiväkeskus, punttisali, pyykkitupa ja sauna yhteiskäytössä. Vuokra 470 €/kk, sisältää sähkön, veden ja saunan. Vuokraan haetaan normaalia asumistukea.
Vuokrasuhde tehdään määräaikaiseksi ja se on kytketty lähettävän kunnan maksamaan palvelumaksuun 43€/vrk, sekä erillissopimukseen.

Koska kysymyksessä on päihdehuollon asumisyksikkö, asiakkaan kotikuntalaisuus ei muutu, niin kauan kun hän asuu Jyväskylän Kan-kodilla ja toimeentulotuki haetaan omasta kunnasta.

Mahdollisuus räätälöityyn työkokeiluun tai -harjoitteluun yhteistyössä Vaajakosken Suvanto ry:n kanssa.

Erityistuetussa asumisessa asiakas asuu vuokralla, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta.

3. Tuettu asuminen (0 €/vrk)

Erityistuetun asumisen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä tuettuun päihteettömään asumiseen, jossa hän asuu itsenäisenä vuokralaisena, mutta hän saa osallistua edelleen päivittäisiin ryhmiin ja yhteisön muuhun elämään, joka tukee häntä.

Autamme tukiasumisen jälkeisen asunnon saamisessa yhteistyössä lähettävän kunnan kanssa tai uuden asuinpaikkakunnan löytämisessä, mikäli paluu kotipaikkakunnalle on mahdotonta.

Koska kysymyksessä on päihdehuollon asumisyksikkö, asiakkaan kotikuntalaisuus ei muutu, niin kauan kun hän asuu Jyväskylän Kan-kodilla ja toimeentulotuki haetaan omasta kunnasta.

Mahdollisuus räätälöityyn työkokeiluun tai -harjoitteluun yhteistyössä Vaajakosken Suvanto ry:n kanssa.

Erityistuetussa asumisessa asiakas asuu vuokralla, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta.