Toimintayksiköt

Kan-kodit toimivat Jyväskylässä, Kortesjärvellä ja Raisiossa, katso kotien tarkempi esittely linkeistä.

Turussa on kirpputori Lähimmäinen, jonka tuotto menee Kan-työhön.

Jyväskylän seudulla VAHA-toiminnassa tuetaan vankilasta vapautuvia henkilöitä integroitumaan yhteiskuntaan.

Yhteystiedot:
Jyväskylän Kan-koti I Yläkoskentie 11 B 5, 40800 Vaajakoski I jyvaskyla (at) kan.fi

Kuntoutusasiat:
Puh. 050 4099 179
jyvaskyla(at)kan.fi

Talous- ja hallintoasiat:
Risto Huttunen I puh. 045 7870 1950 I risto.huttunen (at) kan.fi

Jyväskylän Kan-koti on toiminut 14 vuotta Jyväskylässä kauniilla Kaunisharjun omakotialueella. Kodilla on yksitoista 30 m2 neliön rivitalasuntoa, joista kuusi hoitokotiasuntoa ja viisi tukiasuntoa, sekä kuntosali, verstas, sauna ja yhteinen päiväkeskus.

ASIAKKAAT

Kuntoutusohjelma on tarkoitettu päihdeongelmasta kärsiville ja rikollisesta elämäntavasta pois pyrkiville miehille ja naisille. Erityisosaamisalueemme ovat vangit, otamme vapautuvien vankien lisäksi vankeja rangaistuksenaikaiseen kuntoutukseen, koevapauteen sekä valvontarangaistuksen. Useat vangit ovat suorittaneet meillä jopa vuoden vankeusrangaistustaan.

HOITOPOLKU

Kotimme on ympärivuorokautisesti valvottu ja täysin päihteetön. Tarjoamme ammatillista päihdekuntoutusta ja hoidollista asumispalvelua. Palvelumme perustuu asiakkaan vaiheittaiseen itsenäistymiseen ja lisääntyvään vastuunottoon arkielämästään. Vaiheittainen itsenäistyminen ja vastuunotto omasta elämästä lisää asiakkaiden valmiuksia palata kuntoutuksesta takaisin arkielämään.

HOITO-OHJELMA

Hoito-ohjelmamme on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen-, ratkaisukeskeisen- ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä.
Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi päihdekuntoutuksessa olevat asiakkaat osallistuvat arkipäivisin kolmeen ryhmään, joiden aiheita ovat elämänhallinta, fyysisen kunnon kohotus, tunneryhmä, päihderyhmä sekä hengellinen eheytyminen.

KRISTILLISYYS

Kokemuksemme mukaan jokainen elämänmuutosta etsivä ihminen miettii eksistentiaalisia kysymyksiä ”mistä tulen, kuka olen, minne olen menossa” ja näiden kysymysten pohtimiseen meillä on tilaa. Jyväskylän Kan-kodin kristillisyys ei ole lähtökohtaisesti käännyttävää vaan diakonisesta lähtökohdasta nousevaa, tukevaa, rohkaisevaa ja ihmisarvoa nostavaa, joten asiakkailta ei edellytetä kristillistä vakaumusta, vaikka se tutkimusten mukaan auttaakin kiinnittymistä raittiiseen ja rikoksettomaan elämäntapaan.

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijöiden koulutusvähimmäisvaatimus on lähihoitajan tai päihdetyöntekijän ammattitutkinto. Lisäksi kodilla on vapaaehtoistyöntekijöitä avustavissa ja vertaistuki tehtävissä.

Palvelukuvaus ja hinnasto >>

Yhteystiedot:
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174, 62430 PELTOTUPA
Puh. 040 574 1087 I kortesjarvi(at)kan.fi

Vastaava työntekijä:
Sosionomi Kirsi Ruotsala I Puh. 040 574 1087

Kortesjärven Kan-koti

Kortesjärven Kan-koti on kuntouttavan tuetun asumisen yksikkö maaseudun rauhassa. Päärakennuksessa ovat ruokala ja vapaa-ajan tilat. Asumiskäytössä on kaksi paritaloa sekä rivitalo. Asiakkaiden yhtiskäytössä on päiväkeskus, askartelutilat, sauna ja autotalli.

Kohderyhmä: aikuiset alkoholi-, huume-, toiminnallisriippuvaiset ja lääkeriippuvaiset henkilöt, jotka tarvitsevat elämänhallinnassa ja asumisessa tukea. Lisäksi yksikössämme on mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

Tavoite: Kuntouttaa asiakas päihteettömään elämään tai ainakin vähentämään niiden käyttöä. Työmme keskiössä on parantaa asiakkaan elämänlaatua, tukea asiakasta itsenäisessä asumisessa ja saada asiakas kokemaan elämänsä merkitykselliseksi.

Kuntoutusmenetelminä ovat psykososiaaliset ja toiminnalliset ryhmät sekä viikoittaiset yksilö- ja yhteisökeskustelut. Asiakkaille tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jolla seurataan kuntoutumisen edistymistä. Asiakkaille pyritään jo kuntoutuksen aikana luomaan päihteettömyyttä tukevia sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelle.

Palvelut: Lähettävän kunnan kanssa sovitaan asiakkaan tarpeen mukainen kuntoutus- tai intervellijakso. Pitkissä jaksoissa asiakkaillamme on käytössä kaksi eri vaihetta, jotka ovat eri hintaisia ja ovat sisällöltään erilaisia. Asiakkaan mahdollisesta siirtymisestä kakkosvaiheeseen sovitaan yhdessä asiakkaan, lähettävän kunnan työntekijän sekä Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa.

Katkaisuhoitoa emme voi tarjota, joten asiakkaan täytyy aloittaa aina hoitojakso selvinpäin.

Kuntoutuksen ensimmäinen vaihe, hinta 113 €/vrk:
Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Hoito sisältää kuntoutusohjelman, asunnon, ruoan, kuljetukset, lääkehoidon seuraamisen, lääkkeiden jaon, palveluohjauksen. Asiakkaat tulevat aina ensin tähän vaiheeseen, josta on mahdollisuus siirtyä kevyempään tukeen.

Kuntoutuksen toinen vaihe, hinta 55 €/vrk:
Asiakas on edennyt suunnitelman mukaan kuntoutussuunnitelmassa ja hänellä on edellytykset itsenäisempään asumiseen. Asiakas asuu itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Asiakkaan kotikunta ei muutu hoitojakson aikana

Ohjattua asumispalvelua Raisiossa jo vuodesta 1991!

Yhteystiedot
Raision Kan-koti I Kaanaanrannantie 12, 21120 Raisio
Puh. 050 339 2175 I raisio (at) kan.fi

Asiakaskyselyt puhelimitse arkisin klo. 08:00-15:30 tai sähköpostilla.

Raision Kan-koti tarjoaa ohjattua asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jonkun kriisin vuoksi. Toimintaamme ohjaa jokaista yksilöä kunnioittava kristillinen ihmiskäsitys, joka on diakonisesta lähtökohdasta nousevaa, asiakasta tukevaa, rohkaisevaa ja ihmisarvoa kohottavaa. Asiakkailta ei siis edellytetä kristillistä vakaumusta eikä mikään muu vakaumus ole este asiakkuudelle. Asiakkaille laaditaan kuntoutumissuunnitelma, jonka avulla elämässä edistymistä seurataan.

Asukkaille on neljä yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone pariskunnalle. Lisäksi ruokailutila, keittiö ja toimistotilat. Asumispalvelu sisältää asunnon, ruoan, henkilökohtaiset keskustelut, palveluohjauksen, yleisten tilojen käytön.

Asumispalvelun hinta on yhteensä 65 €/vrk, sisältäen ruoan, asumisen ja palveluohjauksen.
Voimme järjestään myös kuntouttavaa työtoimintaa Kirpputorillamme Turussa hintaan 20 €/vrk.

Kuinka asiakkaaksi Raision Kan-kodille?

Asiakkuus edellyttää maksusitoumusta omasta kunnasta, jonka voi myöntää esim. sosiaalitoimisto tai A-klinikka. Jos etsit paikkaa itsellesi tai asiakkaallesi, ole yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostilla.

Sarita Hirviniemi
sosionomi, päihdekuntoutusohjaaja
050-339 2175,  raisio@kan.fi

Jari Pulkkinen
PAT, lähihoitaja I vastaava ohjaaja.
Puh. 050 3392175 I jari.pulkkinen(at)kan.fi

Avoinna:
Arkisin klo 10-17

Kirpputori Lähimmäinen toimii Turun keskustassa.
Kirpputorin tuotolla tuetaan Kan-yhdistyksen toimintaa.

Tule tekemään edullisia, persoonallisia löytöjä!

Yhteystiedot:
Linnankatu 7, 20100 Turku
Puh. 040 3575132 I turun.kirpputori(at)kan.fi

Tervetuloa!

Vapauteen Hallitusti

STEA:n rahoittama VaHa-toiminta (Vapauteen hallitusti) tukee Jyvässeudulle vankilasta vapautuvia henkilöitä. Seitsemän alueella toimivan sosiaalialan järjestön VaHa-yhteistyön kohderyhmänä ovat Jyväskylän alueelle vapautuvat vangit, sekä miehet että naiset. Tavoitteena on vangin onnistunut vapautuminen ja sitä seuraava rikokseton elämäntapa. Vankeja autetaan arjenhallinnassa, löytämään jatkopolkuja rikoksettomaan ja päihteettömään elämään, sekä löytämään yhteisöjä, jotka tukevat näitä tavoitteita. Jatkopolkujen kartoitus ja valmistelu aloitetaan jo vankeusaikana. Vankia ollaan vapautumispäivänä asemalla vastassa ja yhteydenpito vapauden ensimmäisinä päivinä on tehostettua. Häntä tuetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan vankeuden jälkeen.

Yhteystiedot:
Kari Lahti
Puh. 050 4087092
 kari.lahti(at)suvanto.fi

Ari Kivinen
Puh. 040 7750379
ari.kivinen(at)jklkl.fi

VAHA-toiminnan nettisivut:
http://vaha-projekti.fi/

VaHa-toiminnon yhteistyöjärjestöt:
– Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö ry (Kan)
– Mielenterveysyhdistys Kello ry
– Jyväskylän Katulähetys ry
– Vaajakosken Suvanto ry
– Kuiville Pyrkivien Tuki ry
– Laukaan Väentupa ry
– ViaDia Jyväskylä

Vankilatyötä rajoittaa tällä hetkellä coronan aiheuttamat eristämistoimet. Käymme neuvotteluja kolmen vankilan kanssa työn aloittamisesta ja kehittämisestä.