Toimintayksiköt

Kan-kodit toimivat Jyväskylässä, Kortesjärvellä, Saarijärvellä ja Raisiossa, katso kotien tarkempi esittely linkeistä.

Ammattilaisille:
Jos etsit asiakkaallesi turvallista ja päihteetöntä asumispalvelua tai päihdekuntoutusta, ota yhteyttä suoraan johonkin Kan-kotiin ja kysy asumispaikkoja, tai soita toimistoomme 040 769 2553.

Asiakkaille: 
Jos etsit paikkaa, jossa aloittaa uusi päihteetön tai rikokseton elämä, tarvitset meille tullessa maksusitoumuksen kotikunnastasi. Voit soittaa suoraan Kan-kodille ja kysyä vapaita paikkoja, sekä mistä maksusitoumuksen voi saada.

Turussa on kirpputori Lähimmäinen, jonka tuotto menee Kan-työhön.

Yhteystiedot:
Jyväskylän Kan-koti
Yläkoskentie 11 B 5
40800 Vaajakoski
Puh. 050 4099 179
jyvaskyla(at)kan.fi

Jyväskylän Kan-koti on toiminut 15 vuotta Jyväskylässä kauniilla Kaunisharjun omakotialueella. Kodilla on yhteensä yksitoista 30 m2 neliön rivitalasuntoa päihdekuntoutuksen/palveluasumisen ja tuetun asumisen asukkaille, lisäksi kuntosali, verstas, sauna ja yhteinen päiväkeskus.

ASIAKKAAT

Kuntoutusohjelma on tarkoitettu päihdeongelmasta kärsiville ja rikollisesta elämäntavasta pois pyrkiville miehille ja naisille. Otamme vapautuvien vankien lisäksi vankeja rangaistuksenaikaiseen kuntoutukseen, koevapauteen sekä valvontarangaistuksen. Useat vangit ovat suorittaneet meillä jopa vuoden vankeusrangaistustaan.

HOITOPOLKU

Kotimme on ympärivuorokautisesti valvottu ja täysin päihteetön. Tarjoamme ammatillista päihdekuntoutusta ja hoidollista asumispalvelua. Palvelumme perustuu asiakkaan vaiheittaiseen itsenäistymiseen ja lisääntyvään vastuunottoon arkielämästään. Vaiheittainen itsenäistyminen ja vastuunotto omasta elämästä lisää asiakkaiden valmiuksia palata kuntoutuksesta takaisin arkielämään.

HOITO-OHJELMA

Hoito-ohjelmamme on kristilliseen ihmiskäsitykseen perustuva yhteisöhoidollinen päihdehoito-ohjelma, jossa käytetään kognitiivisen-, ratkaisukeskeisen- ja kristillisen päihdehoidon menetelmiä.
Henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi päihdekuntoutuksessa olevat asiakkaat osallistuvat arkipäivisin ryhmiin, joissa käsitellään päihteitä, elämänhallintaa, yhteiskuntavalmennusta ja tunne-elämän taitoja. 

KRISTILLISYYS

Kokemuksemme mukaan jokainen elämänmuutosta etsivä ihminen miettii eksistentiaalisia kysymyksiä ”mistä tulen, kuka olen, minne olen menossa” ja näiden kysymysten pohtimiseen meillä on tilaa. Jyväskylän Kan-kodin kristillisyys ei ole lähtökohtaisesti käännyttävää vaan diakonisesta lähtökohdasta nousevaa, tukevaa, rohkaisevaa ja ihmisarvoa nostavaa, joten asiakkailta ei edellytetä kristillistä vakaumusta, vaikka se tutkimusten mukaan auttaakin kiinnittymistä raittiiseen ja rikoksettomaan elämäntapaan.

LIIKKUVA TUKI KOTIIN

Joskus on tarkoituksemukaista asua omassa kodissa, eikä muuttaa Kan-kotiin tai laitokseenn asumaan. Tällaisille henkilöille voimme tuoda tukea arjen hallintaan omaan kotiin Jyväskylän seudulla.

TYÖNTEKIJÄT

Työntekijöiden koulutusvähimmäisvaatimus on lähihoitajan tai päihdetyöntekijän ammattitutkinto. Lisäksi kodilla on vapaaehtoistyöntekijöitä avustavissa ja vertaistuki tehtävissä.

Palvelukuvaus ja hinnasto >>

Yhteystiedot:
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174, 62430 PELTOTUPA
Puh. 040 574 1087 I kortesjarvi(at)kan.fi

Vastaava työntekijä:
Sosionomi Kirsi Ruotsala I Puh. 040 574 1087

Kortesjärven Kan-koti

Kortesjärven Kan-koti on kuntouttavan tuetun asumisen yksikkö maaseudun rauhassa. Päärakennuksessa ovat ruokala ja vapaa-ajan tilat. Asumiskäytössä on kaksi paritaloa sekä rivitalo. Asiakkaiden yhtiskäytössä on päiväkeskus, askartelutilat, sauna ja autotalli.

Kohderyhmä: aikuiset alkoholi-, huume-, toiminnallisriippuvaiset ja lääkeriippuvaiset henkilöt, jotka tarvitsevat elämänhallinnassa ja asumisessa tukea. Lisäksi yksikössämme on mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

Tavoite: Kuntouttaa asiakas päihteettömään elämään tai ainakin vähentämään niiden käyttöä. Työmme keskiössä on parantaa asiakkaan elämänlaatua, tukea asiakasta itsenäisessä asumisessa ja saada asiakas kokemaan elämänsä merkitykselliseksi.

Kuntoutusmenetelminä ovat psykososiaaliset ja toiminnalliset ryhmät sekä viikoittaiset yksilö- ja yhteisökeskustelut. Asiakkaille tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, jolla seurataan kuntoutumisen edistymistä. Asiakkaille pyritään jo kuntoutuksen aikana luomaan päihteettömyyttä tukevia sosiaalisia kontakteja kodin ulkopuolelle.

Palvelut: Lähettävän kunnan kanssa sovitaan asiakkaan tarpeen mukainen kuntoutus- tai intervellijakso. Pitkissä jaksoissa asiakkaillamme on käytössä kaksi eri vaihetta, jotka ovat eri hintaisia ja ovat sisällöltään erilaisia. Asiakkaan mahdollisesta siirtymisestä kakkosvaiheeseen sovitaan yhdessä asiakkaan, lähettävän kunnan työntekijän sekä Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa.

Katkaisuhoitoa emme voi tarjota, joten asiakkaan täytyy aloittaa aina hoitojakso selvinpäin.

Kuntoutuksen ensimmäinen vaihe, hinta 113 €/vrk:
Asiakkaalle tehdään kuntoutussuunnitelma. Hoito sisältää kuntoutusohjelman, asunnon, ruoan, kuljetukset, lääkehoidon seuraamisen, lääkkeiden jaon, palveluohjauksen. Asiakkaat tulevat aina ensin tähän vaiheeseen, josta on mahdollisuus siirtyä kevyempään tukeen.

Kuntoutuksen toinen vaihe, hinta 55 €/vrk:
Asiakas on edennyt suunnitelman mukaan kuntoutussuunnitelmassa ja hänellä on edellytykset itsenäisempään asumiseen. Asiakas asuu itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Asiakkaan kotikunta ei muutu hoitojakson aikana

Ohjattua asumispalvelua Raisiossa jo vuodesta 1991!

Yhteystiedot
Raision Kan-koti I Kaanaanrannantie 12, 21120 Raisio
Puh. 050 339 2175 I raisio (at) kan.fi

Asiakaskyselyt:
Jouko Vuorenniemi, toiminnanjohtaja
Puh. 040 769 2553
jouko.vuorenniemi(at)kan.fi

Raision Kan-koti tarjoaa ohjattua asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat tukea jonkun kriisin vuoksi. Toimintaamme ohjaa jokaista yksilöä kunnioittava kristillinen ihmiskäsitys, joka on diakonisesta lähtökohdasta nousevaa, asiakasta tukevaa, rohkaisevaa ja ihmisarvoa kohottavaa. Asiakkailta ei siis edellytetä kristillistä vakaumusta eikä mikään muu vakaumus ole este asiakkuudelle. Asiakkaille laaditaan kuntoutumissuunnitelma, jonka avulla elämässä edistymistä seurataan.

Asukkaille on neljä yhden hengen huonetta ja yksi kahden hengen huone pariskunnalle. Lisäksi ruokailutila, keittiö ja toimistotilat. Asumispalvelu sisältää asunnon, ruoan, henkilökohtaiset keskustelut, palveluohjauksen, yleisten tilojen käytön.

Asumispalvelun hinta on 50 €/vrk, sisältäen asumisen ja palveluohjauksen.
Voimme järjestään myös kuntouttavaa työtoimintaa Kirpputorillamme Turussa hintaan 20 €/vrk.

Kuinka asiakkaaksi Raision Kan-kodille?

Asiakkuus edellyttää maksusitoumusta omasta kunnasta, jonka voi myöntää esim. sosiaalitoimisto tai muu kunnassa sovittu taho. Jos etsit paikkaa itsellesi tai asiakkaallesi, ole yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostilla.

Jouko Vuorenniemi,
toiminnanjohtaja
Puh. 040 769 2553
jouko.vuorenniemi(at)kan.fi

Avoinna:
Arkisin klo 10-17, lauantaisin klo 10-15

Yhteystiedot:
Yliopistonkatu 9, 20100 Turku
Puh. 040 3575132 I turun.kirpputori(at)kan.fi

Kirpputori Lähimmäinen toimii Turun keskustassa.
Kirpputorin tuotolla tuetaan Kan-yhdistyksen toimintaa.

Tule tekemään edullisia, persoonallisia löytöjä!

Yhteystiedot:
Saarijärven Kan-koti        
Kauppakatu 10
43100 SAARIJÄRVI

Ohjaaja:
Vesa Rautasaari
045-7833 5181
saarijarvi@kan.fi

Laskutus ja hallinto:

Risto Huttunen
045-7870 1950
risto.huttunen@kan.fi

Saarijärven Kan-koti on tarkoitettu koevapauteen tuleville vangeille.
Kan ry:llä on ollut omia kuntoutusosastoja viimeisen 15 vuoden ajan Suomen eri vankiloissa, mutta yhteistyössä vankilaviranomaisten kanssa olemme todenneet, että vankilan ulkopuolinen yksikkö valmistaa vankeja paremmin normaaliin yhteiskuntaan kuin vankilan sisäinen osasto.

Tuettu asuminen ja ohjattu työkuntoutus antavat valmiuksia arjen hallintaan. Autamme tarvittaessa asunnon vuokraamisessa ja tarvittaessa myös välivuokraamme asuntoja. Selkeä päivärytmi ja tarkoituksenmukaiset rutiinit tuovat apua jokapäiväiseen elämään. Asiakkaat ohjataan heidän tarvitsemiensa palveluiden piiriin ja uuteen sosiaaliseen ympäristöön.  Toimintaa ohjaavat kristillinen maailmankuva ja arvot, mutta asiakkailta ei edellytetä kristillistä vakaumusta.

Kustannukset
Kunnalle/vankilalle hoitomaksu 80 euroa/vrk.